نویسنده = محمدی قصریان، سیروان
تعداد مقالات: 2
1. سفال خاکستری نوع اوروک در غرب ایران

دوره 10، شماره 24، بهار 1399، صفحه 47-60

سیروان محمدی قصریان


2. بررسی باستان‌شناختی تپه‌گریاشان سنندج براساس مدارک و شواهد سطحی

دوره 7، شماره 12، بهار 1396، صفحه 9-24

محمدابراهیم زارعی؛ سیروان محمدی قصریان؛ محمد عبدالله پور