نویسنده = محمدی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ساختار، ویژگی های تکنیکی و زمینه های تاریخی ساخت بنای گنبدقابوس

دوره 3، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 141-154

مریم محمدی؛ کاظم ملازاده؛ سینا فرامرزی