نویسنده = اصفهانی پور، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تحولات آرایه های داخلی گنبد در شیوه یزد و تاثیرات آن بر سایر بناها در ایران

دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 193-211

محمد حسن خادمزاده؛ فائزه اصفهانی پور