کلیدواژه‌ها = نوازندگان سفالین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و معرفی پیکرک های انسانی اشکانی موجود در موزه آثار باستانی «لایدن» هلند

دوره 5، شماره 8، بهار 1394، صفحه 67-78

سارا ذوالفقاری؛ بهمن فیروزمندی شیره جین