درباره نشریه

«پژوهش های باستان شناسی ایران »
نشریه‌ای علمی در قالب «فصلنامه» جهت انتشار:
مقالات در زمینه‌های گوناگون باستان‌شناسی و تاریخ هنر و معماری

  ​- صاحب امتیاز:                                                                            دانشگاه بوعلی سینا 

- مدیرمسئول:                                                                             محمدابراهیم زارعی
- سردبیر:                                                                                   محمد ابراهیم زارعی
- شمارۀ مجوز ارشاد:                                                                  22847
- شمارۀ شاپای چاپی:                                                                5225-2345
- شمارۀ شاپای الکترونیکی:                                                         5500-2345
- آغاز انتشار:                                                                             آذرماه 1390
- نوع اعتبار:                                                                                 علمی
- توالی انتشار:                                                                            فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم:                                                                   علمی پژوهشی
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):               کیو وان (Q1)
- ضریب تأثیر (Impact Factor):                                                       صد و نه هزارم (0.109)
 - نوع داوری:                                                                                دوسو ناشناس (حداقل 2 داور، بین 2 تا 8 ماه)
- زبان نشریه:                                                                              فارسی و انگلیسی (مقالۀ کوتاه 1200 کلمه‌ای)
- نوع انتشار:                                                                               چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی:                                                                         رایگان (تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار:                                                              دارد (50 هزار تومان هزینه ی داوری و 300 هزار تومان هزینه انتشار)
- نمایۀ شناسه‌گر دیجیتالی:                                                          DOI (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات)

نکتۀ مهم: کلیۀ مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سامانۀ نشریه صورت می‌پذیرد. همچنین گواهی پذیرش مقاله به‌صورت دستی امکان ندارد.