راهنمای نویسندگان

 
  • - قابل توجه نویسندگان محترم

    کلیه ی مقالات دریافتی قبل از ارسال به مرحله ی داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد و در صورتی که نتیجه  بالای 20 درصد باشد مقاله به نویسنده عودت می گردد.

  • دریافت فایل شیوه نگارش مقاله