فصلنامه پژوهش های باستان شناسی ایران از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه باستان شناسی منتشر می شود. هدف این نشریه انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی، تاریخ هنر و معماری است.


- نوع اعتبار علمی - پژوهشی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- توالی انتشار  فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم  A
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) Q1
- ضریب تاثیر 1395(Impact Factor) 0.109
- نوع داوری  دوسو ناشناس
- زبان نشریه  فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)
- نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی  رایگان(تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار

 دارد


 

شماره جاری: دوره 9، شماره 23، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل ساختار بصری سفالینه‌های منقوش تل باکون

صفحه 7-24

ماهان ناجی؛ احمد صالحی کاخکی؛ حسن طلایی


3. باتیـــــر؛پژوهشی پیرامون یک نام کهن در سرپل‌ذهاب

صفحه 39-50

محمد امین میرقادری؛ کمال الدین نیک نامی؛ بهار رضائی باغ بیدی


5. نشانه‌شناسی نقوش سرسنجاق‌های عصر آهن زاگرس‌مرکزی

صفحه 71-90

محمد حسن سالک اکبری؛ علیرضا هژبری نوبری؛ رضا افهمی


ابر واژگان