فصلنامه پژوهش های باستان شناسی ایران از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه باستان شناسی منتشر می شود. هدف این نشریه انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی، تاریخ هنر و معماری است.

 


 نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران بنا به نامه شماره ب/112 مورخ 1399/10/30 همکاری خود را با انجمن علمی باستان شناسی ایران جهت تعاملات دوسویه و استفاده از ظرفیت‌های انجمن آغاز کرده است.

دریافت فایل تفاهم نامه


 توالی انتشار  فصلنامه
 رتبه در وزارت علوم در ارزیابی 1399 الف
 ضریب تاثیر 1397 (Impact Factor) 0.451
 نوع داوری  دوسو ناشناس
 زبان نشریه  فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)
 نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
 هزینه بررسی و انتشار(جدید)

 دارد


   دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است   
  این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند   

شماره جاری: دوره 11، شماره 28، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

1. بررسی های باستان شناسی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بوانات

صفحه 7-26

10.22084/nbsh.2019.17319.1812

مرتضی خانی پور؛ کمال الدین نیکنامی؛ حسینعلی کاوش؛ محمدامین میرقادری؛ ملیحه طهماسبی؛ حمید طباطبایی


7. مطالعه ترکیبات شیمیایی سفال های اسگرافیاتو: مطالعه موردی محوطه شاهکوه الموت

صفحه 135-151

10.22084/nbsh.2020.18105.1876

پرستو مسجدی خاک؛ سعید مدیرروستا؛ حسن نامی؛ کامبیز کبیری؛ مصطفی خزایی


ابر واژگان