فصلنامه پژوهش های باستان شناسی ایران از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه باستان شناسی منتشر می شود. هدف این نشریه انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی، تاریخ هنر و معماری است.


- نوع اعتبار علمی - پژوهشی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- توالی انتشار  فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم  A
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) Q1
- ضریب تاثیر 1395(Impact Factor) 0.109
- نوع داوری  دوسو ناشناس
- زبان نشریه  فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)
- نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی  رایگان(تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار

 دارد


 

شماره جاری: دوره 9، شماره 22، پاییز 1398 

5. قوم‌باستان‌شناسی و تحلیل کوره‌های سفال‌پزی تپه‌ی دشت1

صفحه 87-102

ناهید مرادقلی؛ مهدی مرتضوی؛ مهدی شفیعی آفارانی


ابر واژگان