اطلاعیه

پژوهشگران گرامی در ایام دورکاری دانشگاه، درصورت لزوم جهت پیگیری مقالات خود روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 الی 12 ظهر،  با شماره 09398177087 تماس حاصل نمایید.

فصلنامه پژوهش های باستان شناسی ایران از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه باستان شناسی منتشر می شود. هدف این نشریه انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی، تاریخ هنر و معماری است.

 


 نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران بنا به نامه شماره ب/112 مورخ 1399/10/30 همکاری خود را با انجمن علمی باستان شناسی ایران جهت تعاملات دوسویه و استفاده از ظرفیت‌های انجمن آغاز کرده است.

دریافت فایل تفاهم نامه


 توالی انتشار  فصلنامه
 رتبه در وزارت علوم در ارزیابی 1398 الف
 ضریب تاثیر 1397 (Impact Factor) 0.451
 نوع داوری  دوسو ناشناس
 زبان نشریه  فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)
 نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
 هزینه بررسی و انتشار(جدید)

 دارد


   دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است   
  این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند   

شماره جاری: دوره 10، شماره 27، زمستان 1399 

9. آغاز امارت اسحاق‌بن‌احمد سامانی (301ه.ق.) در سمرقند با استناد بر شواهد سکه‌شناسی

صفحه 173-188

10.22084/nbsh.2020.21034.2084

محمدامین سعادت مهر؛ حسین کوهستانی اندرزی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ زهره جوزی


ابر واژگان