فصلنامه پژوهش های باستان شناسی ایران از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه باستان شناسی منتشر می شود. هدف این نشریه انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی، تاریخ هنر و معماری است.

 


 نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران بنا به نامه شماره ب/112 مورخ 1399/10/30 همکاری خود را با انجمن علمی باستان شناسی ایران جهت تعاملات دوسویه و استفاده از ظرفیت‌های انجمن آغاز کرده است.

دریافت فایل تفاهم نامه


 توالی انتشار  فصلنامه
 رتبه در وزارت علوم در ارزیابی 1398 الف
 ضریب تاثیر 1397 (Impact Factor) 0.451
 نوع داوری  دوسو ناشناس
 زبان نشریه  فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)
 نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
 هزینه بررسی و انتشار(جدید)

 دارد


   دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است   
  این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند   

شماره جاری: دوره 10، شماره 26، پاییز 1399 

مقاله پژوهشی

1. چشم‌انداز باستان‌شناختی درۀ رازآور در دورۀ نوسنگی: بررسی استقرارهای هزاره‌های هشتم تا ششم پیش ازمیلاد شمال استان کرمانشاه

صفحه 7-32

10.22084/nbsh.2020.21133.2094

شکوه خسروی؛ پاتریک پدرسن؛ سجاد علی بیگی؛ جو رو؛ محسن حیدری دستنائی؛ بهزاد میلادی؛ حجت دارابی؛ توبیاس ریشتر؛ پدر مورتنسن


2. مطالعۀ محوطه های حاشیۀ بیابان در عصر مفرغ

صفحه 33-54

10.22084/nbsh.2020.20127.2015

مجتبی خوارزمی؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


5. عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری معماری پل‌های تاریخی ایران در مناطق ناهموار

صفحه 97-118

10.22084/nbsh.2020.20330.2030

احد نژاد ابراهیمی؛ ائلناز نظرزاده عنصرودی؛ فرناز نظرزاده عنصرودی


9. گونه شناسی خانه‌های تاریخی در بافت قدیم شهر اردبیل

صفحه 189-214

10.22084/nbsh.2020.21973.2162

سید مهدی حسینی نیا؛ کریم حاجی زاده باستانی؛ حبیب شهبازی شیران؛ رضا رضالو؛ شاهرخ شیدایی سولا


ابر واژگان