تماس با ما

آدرس: همدان - میدان پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی دانشگاه 

دفتر نشریه ی پژوهش های باستان شناسی ایران

تلفن : 31401455-081

پاسخ گویی شنبه تا چهارشنبه از ساعت[ 10 الی 12]  

پست الکترونیکی : journal.nbsh@basu.ac.ir

 


CAPTCHA Image