تماس با ما

آدرس: همدان - میدان پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی دانشگاه - دفتر نشریه ی پژوهش های باستان شناسی ایران

تلفن : 38381192-081

پاسخ گویی شنبه تا چهارشنبه از ساعت[ 10 الی 12]  

 

پست الکترونیکی : journal.nbsh@basu.ac.ir