اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1304
تعداد پذیرش 309
تعداد عدم پذیرش 578

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 357
تعداد مشاهده مقاله 519656
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 723285
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 140 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 474 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 159 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 47 روز
درصد پذیرش 24 %