اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1356
تعداد پذیرش 337
تعداد عدم پذیرش 620

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 387
تعداد مشاهده مقاله 536599
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 776848
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 472 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 156 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 48 روز
درصد پذیرش 25 %