اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1529
تعداد پذیرش 400
تعداد عدم پذیرش 702

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 453
تعداد مشاهده مقاله 601342
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 910627
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 140 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 499 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 153 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 41 روز
درصد پذیرش 26 %