اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1653
تعداد پذیرش 478
تعداد عدم پذیرش 760

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 530
تعداد مشاهده مقاله 645775
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 977411
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 506 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 151 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 52 روز
درصد پذیرش 29 %