اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1248
تعداد پذیرش 298
تعداد عدم پذیرش 539

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 344
تعداد مشاهده مقاله 503458
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 681544
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 471 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 162 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز
درصد پذیرش 24 %