اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1327
تعداد پذیرش 320
تعداد عدم پذیرش 606

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 369
تعداد مشاهده مقاله 529427
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 750955
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 476 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 158 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 47 روز
درصد پذیرش 24 %