اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1691
تعداد پذیرش 491
تعداد عدم پذیرش 772

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 539
تعداد مشاهده مقاله 696870
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1038199
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 136 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 518 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 150 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 51 روز
درصد پذیرش 29 %