چشم‌انداز باستان‌شناختی درۀ رازآور در دورۀ نوسنگی: بررسی استقرارهای هزاره‌های هشتم تا ششم پیش ازمیلاد شمال استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی، دپارتمان مطالعات منطقه ای و بین فرهنگی دانشگاه کپنهاگ، کپنهاگ، دانمارک.

3 استادیار گروه باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 دانشجوی دکتری باستان‌شناسی کالج دانشگاه لندن، لندن، انگلستان

5 استادیار گروه باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

6 دکتری ژئومورفولوژی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

7 دانشیار دپارتمان مطالعات منطقه ای و بین فرهنگی دانشگاه کپنهاگ، کپنهاگ، دانمارک.

8 استاد دپارتمان مطالعات منطقه ای و بین فرهنگی دانشگاه کپنهاگ، کپنهاگ، دانمارک.

چکیده

برای چند دهه است که اطلاعات باستان‌شناختی از محوطه‌های فراپارینه‌سنگی و نوسنگی زاگرس‌مرکزی محدود به نتایج پژوهش‌های دهه‌های 60 و 70 م. است و نتایج اغلب بررسی‌های جدید، به‌ویژه در منطقۀ کرمانشاه به‌عنوان بخش مهمی از زاگرس‌مرکزی، تاکنون منتشر نشده است. به‌همین دلیل وضعیت پراکندگی محوطه‌های این دوران، مواد فرهنگی، وضعیت بهره‌برداری از منابع زیست‌محیطی و الگوی استقراری در این منطقه هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام است؛ از این‌رو، بررسی‌های جدید و انتشار نتایج آن‌ها می‌تواند برخی از این معضلات را تا حدودی حل کند. این نوشتار با رویکرد توصیفی-تحلیلی تلاش می‌کند به پرسش‌های مختلفی ازجمله ماهیت استقرارها و محوطه‌های دوره‌های مورد مطالعه، ویژگی‌های مواد فرهنگی آن‌ها و میزان تأثیر یا ارتباط این مواد فرهنگی با مناطق پیرامون پاسخ داده شود. فرض این پژوهش بر این پایه استوار بود که همچون سایر محوطه‌های واقع در منطقۀ کرمانشاه محوطه‌های شناسایی شده باید روستاهای کوچک و بزرگی باشند که مواد فرهنگی آن‌ها تحت‌تأثیر سنت سراب-سیاه‌‌بید بوده است. بررسی‌ این فصل تنها محدود به تراس‌های قدیمی جنوب رودخانۀ رازآور، برخی از اراضی بایر کوهپایه‌ای، دامنه‌های صخره‌ای، ارتفاعات جنوب رودخانه و اراضی کشاورزی سطح تراس‌های قدیمی بود، که در نتیجه 6 محوطۀ دورۀ نوسنگی شناسایی گردید که مهم‌ترین آن‌ها تپۀ سالارآباد است. چشم‌انداز طبیعی و زمین‌‌شناسی، میزان نهشته‌های باستان‌شناختی، وسعت و توپوگرافی محوطه نشان می‌دهد که سالارآباد احتمالاً استقراری مهم مشابه تپۀ شیخی‌آباد در این دره بوده است. به‌نظر می‌رسد در منطقۀ کرمانشاه معمولاً استقرارهای بزرگ و مهمی از دورۀ نوسنگی در بخش‌های مستعد دره‌ها و دشت‌های میان‌کوهی وجود دارد؛ گنج‌دره، شیخی‌آباد، قزانچی، چیاجانی و اکنون سالارآباد. یافته‌های دورۀ با سفال، حاکی از رواج سنت‌های سفالی سراب و سیاه‌بید در این دره است و نشان می‌دهد در دورۀ نوسنگی جدید نیز یکپارچگی مشهودی در مواد فرهنگی این نواحی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archaeological Landscape of Razavar Valley in the Neolithic Period, The Survey of the 8th-6th Millennium B.C. in the North of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

 • shokouh khosravi 1
 • Partrick Pedersen 2
 • Sajjad Alibaigi 3
 • Joe Roe 4
 • Mohsen heidary Dastenaei 5
 • Behzad Miladi 6
 • hojjat Darabi 3
 • Tobias Richter 7
 • Peder Mortensen 8
1 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
2 Ph.D. candidate, Department of Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
3 Assistant Professor, Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran.
4 Ph.D. Candidate, Department of Archaeology, UCL, London, England.
5 Assistant Professor, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Shahid Chamran University, Shoush, Iran.
6 Ph.D. in Geomorphology, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran.
7 Associated Professor, Centre for the Study of Early Agricultural Societies, Department of Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
8 Affiliate Professor, Centre for the Study of Early Agricultural Societies, Department of Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
چکیده [English]

Our information about Epipaleolithic and Neolithic period of the central Zagros has still mostly been limited to those fieldworks undertaken in the 1960-70 and that most of recent investigations in the region, specifically in Kermanshah, have not yet been fully published. Moreover, spatial distributions of the sites and their natural settings as well as their settlement patterns in the intermountain plains of the central Zagros are not well-known. This highlights significance and publication of any associated fieldwork in the region.   Employing a descriptive-analytical approach, this article presents preliminary results of a recent pedestrian survey of the Epipaleolithic and Neolithic sites in the Razavar valley to the north of Kermanshah.  The survey was undertaken as a part of a Joint Iranian-Danish Project entitled “Tracking Cultural and Environmental Change: Epipaleolithic and Neolithic in Central Zagros”. In this regard, the survey was concentrated on Pleistocene traces of the Razavar stream, some mountainous barren lands, rocky slopes, southern flanks of the valley, and agricultural lands above the old terraces.  As a result, a total of 6 Neolithic sites were identified. Of these, the most spectacular one is Tappeh Salar Abad which sat on top of an old terrace of the stream and with a roughly 7m of deposit contains rich in stone artifacts, oysters, snails, charcoal, and ash. Natural setting, presence of thick archeological deposits, size, and the topography of the site all indicate that Salar Abad should have been an important settlement, similar to Sheikhi Abad in the nearby valley. Generally speaking, it seems that such key early Neolithic sites had commonly stablished in the niches of the intermountain valleys and plains Ganj Dareh, Sheikhi Abad, Ghazanchi, Chia Jani, and recently Salar Abad. Late Neolithic materials were also found in the valley which are reminiscent of the so-called Sarab and Siabid traditions and thereby show a regional cultural homogeneity. 
Keywords: Neolithic, Central Zagros, Kermanshah, Razravar Valley, Salar Abad.
 
Introduction
The Central Zagros, which covers parts of western Iran including provinces of Kermanshah, Ilam, Lorestan, and partially Hamedan, is of great importance in the Middle Eastern archeological, particularly prehistoric,  studies. It is known as one of the early centers of the initial domestication during Neolithic period (Matthews et al. 2010; Darabi 2015). The pioneering research by Birdwood and his students in the 1960s (Braidwood et al. 1961; Hole et al., 1969; Flannery 1969) formed the basis of explanatory models of Neolithisation in Southwest Asia. Since then, much research has been done in the Levant and Turkey that has marginalized the role of the eastern Fertile Crescent, including the Central Zagros (Zeder 2011).
 Due to a small number of oriented studies the distribution of the Epi-Paleolithic and Neolithic sites is unbalanced in the central Zagros in the way that large parts of the region are still faced with a lack of the remains of these periods. It is not even possible to speak clearly about the settlement patterns of this this time span in the region. The present research, which was conducted in July and August 2018 by a team of Iranian and Danish archaeologists, aimed to create a more accurate picture of the past landscape of the Razavar Valley and to present new evidence dated to late Pleistocene and early Holocene period for further research. Our initial focus was on a systematic survey to create a basic and conductive database. This paved the ground for better modeling the cultural and natural processes that had shaped the distribution of sites and also for purposeful investigating other specific areas of the Central Zagros in the future. Our aims were (a) to investigate the function of settlements and sites in the Epipaleolithic and Neolithic periods, (b) to recognize the settlement patterns of the time and their relationships with the geomorphology and geography of the region, (c) to identify the characteristics of cultural materials of Neolithic sites and (d) to find out regional connections and possible impacts of other cultural and geographical areas.
Research method, sampling strategy and the identified sites: As noted above, the survey of the Razavar valley was carried out with the main aim of identifying the Epipaleolithic and Neolithic sites to understand their settlement patterns and also to conduct further systematic studies in the future. In this regard, due to the variable environmental capability of the valley to attract the societies, a combination of intensive pedestrian survey in more favorable areas and also a less accurate method by using car in flooded areas or new alluvial fans was employed. Field recording was performed using two tablets and the data recording of each transect was based on a standard form (Mortimer computer program). Portable GPS devices were used to track the movements of each team member throughout the day, providing a precise record of which paths were walked and a means of verifying that transect intervals were maintained. The analysis of the findings including primary and secondary classification of the stone tools and photography and drawing of the samples was during the field season.
As a result, six Neolithic sites were identified. They are located in different locations with variable distance from water sources? And show different amount of surface materials. This could indicate their different functions. The sites can be classified into mounds and open air sites. However, the sites labeled Tappeh Qeysavand, Tappeh Salar Abad, smaller mound of Salar Abad (Tappeh Kouchak Salar Abad), 50 meters to the north of the early Neolithic site of Salar Abad, Ban Ghawrestan, Tappeh Gholam1 and Gholam2. The these Neolithic sites are all close to water sources and, due to the topography of the valley, are located inside the most fertile agricultural lands of the valley floor. Moreover, the narrow width of the valley provided the sites with an easy access to the surrounding mountainous areas. As seen in case of other Neolithic settlements in the central Zagros, the largest site of the valley (Salar Abad) has a maximum area of one hectare while others suggest smaller dimensions. With regard to the late Neolithic, presence of ceramics similar to Sarab and Siahbid styles in this valley shows a clear incorporation into wider cultural traditions of the region.
 
Conclusion
The entire valley floor which lies between 1330-1650 meters above sea level and in some limited cases higher altitude as well as all accessible locations was surveyed. It’s noteworthy that the area had been surveyed in 2007 which only one early Neolithic site (called Tappeh Qeysavand 5 and previously tested by Aurel Stein in the 1930s) was reported (Rezvani & Roustaei 2007; see: Stein, 1940: 413). Due to the intense development of agricultural lands, the rocky foothills and the existence of large Holocene terraces in parts of the valley floor, only 6 Neolithic sites were located, of which Tappeh Salar Abad is the most important one. Also findings of the late Neolithic period in this area indicate the prevalence of Sarab and Siahbid ceramic traditions in this valley showing a clear engagement to the cultural interactions of the central Zagros during the 7-6th millennia BC. Investigation and identification of a number of caves and rock shelters in the northern slopes of the southern heights of the valley were inconclusive as they all have visible bed rock and did not contain any archeological remains. The lack of any reliable sites from the Epi-Paleolithic period is somehow consistent with other areas of the Central Zagros where the number of sites of this period is reportedly rare.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neolithic
 • Central Zagros
 • Kermanshah
 • Razravar Valley
 • Salar Abad
- دروت، پیتر ال، 1392، درآمدی بر باستان‌شناسی میدانی. ترجمۀ حجت دارابی، تهران: سمت.
- رضوانی، حسن؛ و روستایی، کورش، 1386، «گزارش بررسی باستان‌شناختی بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه». آبان 1386، جلد 1 و 2، آرشیو ادارۀ کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه (منتشر نشده).
- علایی‌طالقانی، محمود، 1386، ژئومورفولوژی ایران. تهران: قومس.
- علی‌بیگی، سجاد؛ و خسروی، شکوه، 1393، «تأثیر انتخاب استراتژی بررسی‌های باستان‌شناختی در شناسائی محوطه‌های باز عصر سنگ: یادداشتی دربارۀ ارتباطِ میان اهداف و روش‌ها در بررسی درۀ کُران‌بُزان، زاگرس‌مرکزی». در: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان، به‌کوشش: حسین عزیزی‌خرانقی، مرتضی خانی‌پور و رضا ناصری، زیر نظر: دکتر کمال‌الدین نیکنامی، تهران: معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، صص: 1-23.
- گرین، کوین، 1384، مقدمه‌ای بر باستان‌شناسی. ترجمۀ فرهنگ خادمی‌ندوشن و فروزنده جعفرزاده‌پور، تهران: دانشگاه تربیت‌مدرس.
- هستر، تامس آر.؛ هری جی. شیفر؛ کنت ل. فدر، 1392، روش‌های میدانی در باستان‌شناسی. ترجمۀ کمال‌الدین نیکنامی و حسین صبری، تهران: سمت.
- هول، فرانک، 1381، باستان‌شناسی غرب ایران. ترجمۀ زهرا باستی، تهران: سمت.
 
- Banning, E. B., 2002, Archaeological Survey. New York, NY: Klewer Academic/Plenum Publishers.
- Banning, E. B.; Hawkins, A. L. & Stewart, S. T., 2006, “Detection Functions for Archaeological Survey”. American Antiquity, NO. 71 (4), Pp: 723–742.
- Braidwood, R. J.; Howe, B. & Reed, C. A., 1961, “The Iranian Prehistoric Project: New problems arise as more is learned of the first attempts at food production and settled village life”. Science, No. 133 (3469), Pp: 2008–2010.
- Brooks, I.; Levine, L. & Denell, R., 1982. “Alluvial sequence in Central West Iran and implications for Archaeological Survey”. Journal of Field Archaeology, No. 9 (3), Pp: 285-299.
- Brookes, I. A., 1989, The Physical Geography, Geomorphology and Late Quarternary History of the Mahidasht Project Area, Qara Su Basin, centeral Western Iran, ROM Mahidasht Project Riport 1. Royal Ontario Museum, Toronto.
- Burke, H., & Smith, C., 2004, The Archaeologist’s Field Handbook. Australian Academy of Humanities: Allen & Unwin.
- Cherry, J., 2005,  “Survey”. In: Archaeology: The Key Concepts, Renfrew, C., and P. G. Bahn (eds.), Pp: 186-189, London and New York, Routledge.
- Darabi, H., 2015, An Introduction to the Neolithic Revolution of the Central Zagros, Iran. Oxford: Archaeopress.
- Darabi, H.; Richter, T.; Alibaigi, S.; Arranz-Otaegui, A.; Bansgaard, P.; Khosravi, Sh.; Ruter, A.; Yeomans L. & Mortensen, P., 2019, “New Excavations at Tapeh Asiab, Kermanshah, Central Zagros mountains”. Archaeology, No. 2, Pp: 1-13.
- Flannery, K. V., 1969, “Origins and ecological effects of early domestication in Iran and the Near East”. In: P. J. Ucko & G. W. Dimbleby, (eds.), The Domestication and Exploitation of Plants and Animals. London: Gerald Duckworth & Co., Pp: 73–100.
- Heydari, S., 2007, “The Impact of Geology and Geomorphology on Cave and Rock Shelter Archaeological Site Formation, Preservation and Distribution in the Zagros Mountains of Iran”. GeoArchaeology, No. 22 (6), Pp: 653–669.
- Heydari-Guran, S. & Ghasidian, E., 2020, “Late Pleistocene hominin settlement patterns and population dynamics in the Zagros Mountains: Kermanshah region”. Archaeological Research in Asia, No. 21, Pp: 1-28.
- Hodder, I. & Orton, C., 1976, Spatial Analysis in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hole, F.; Flannery, K. V. & Neely, J. A., 1969, Prehistory and Human Ecology on the Deh Luran Plain, Memoirs of the Museum of Anthropology. No. 1, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Levine, L. D., 1974, “Archaeological Investigations in the Mahidasht, Western Iran”. Paléorient, No. 2, Pp: 487-90.
- Levine, L. D., 1976. “Survey in the province of Kermanshah, 1975, Mahidasht in the prehistoric and early historic periods”. In: Bagherzadeh, F., (ed.), Proceedings of the IVth Annual Symposium Archaeological Research in Iran, Tehran: Iranian Centre for Archaeological Research, Pp: 284-297.
-Levine, L. D. & McDonald, M. A., 1977, “The Neolithic and Chalcolithic Periods in the Mahidasht”. Iran, No. XV, Pp: 39-50.
- Levine, L. D. & Cuyler Young, T. Jr., 1986, “A Summery of the Ceramic assemblages of the central Western Zagros from the middle Neolithic to the late Third Millenium B.C”. Colloques internationaux CNRS, Préhistore De La Mésopotamie, 17-18-19 décembre 1984, Editions du CNRS, Paris, 1986, Pp: 15-53.
- Matthews, R.; Mohamadifar, Y.; Matthews, W. & Motarjem, A., 2010, “Investigating the Early Neolithic of Western Iran: The Central Zagros Archaeological Project (CZAP)”. Antiquity, No. 84 (323), Project Gallery.
- Matthews, R.; Matthews, W. & Mohammadifar, Y., (eds.), 2013, The Earliest Neolithic of Iran: 2008 excavations at Sheikh-e Abad and Jani: Central Zagros Archaeological Project. Oxford, British Institute of Persian studies, Oxbow Books.
- Mortensen, P., 2014, “Excavation at Tepeh Guran, Luristan: The Neolithic Period”. Acta Iranica, No. 55, Leuven, Peeters.
- Nishiaki, Y., 2016, “Techno-typological observations on the flaked stone industry of the early Neolithic settlement of Ganj Dareh, Iran”. In: Roustaei, K., and M., Mashkour (eds.), The Neolithic of the Iranian Plateau–Recent Research and Prospects, Ex oriente, Berlin, Pp: 189–207.
- Nishiaki, Y. &  Darabi, H., 2018, “The earliest Neolithic lithic industries of the Central Zagros: New evidence from East Chia Sabz, Western Iran”. Archaeological Research in Asia, No. 16, Pp: 46-57.
- Plog, S.; Plog, F. & Wait, W., 1978, “Decision Making in Modern Survey”. In: Schiffer, M.B., (ed.), Advances in Archaeological Method and Theory, Pp: 384-421, New York: Academic Press.
- Schiffer, M. B.; Sullivan, A. P. & Klinger, T. C., 1978, “The design of Archaeological Surveys”. World Archaeology, No. 10 (1), Pp: 1-28.
- Stein, S. A., 1940, Old Routs of Western Iran. Greenwood Press, New York.
- Schmidt, E., 1940, Flights over ancient Cities of Iran, University Chicago Press, Chicago.
- Thomalsky, J., 2016, “The Development of lithic Industries in Iran in the light of the Neolithisation Processes”. In: Roustaei, K., and M., Mashkour (eds.), The Neolithic of the Iranian Plateau–Recent Research and Prospects, Ex oriente, Berlin, Pp: 169-188.
- Vahdati Nasab, H.; Jayez, M.; Reza Qorbani, H.; Darabi, H. & Tayler, H., 2013, “Preliminary techno-typological analysis of chipped stone materials from Sheikh-e Abad”. In: Matthews, W. Matthews and Y. R., Mohammadifar (eds.), The Earliest Neolithic of Iran: 2008 Excavations at Sheikh-e Abad and Jani: Central Zagros Archaeological Project, Vol. 1, Oxford, British Institute of Persian studies, Oxbow Books, Pp: 84-96.
- Willey, G. & Philips, P., 1958, Method and theory in American Archaeology. Chicago: The University of Chicago Press.
- Zeder, M. A., 2011. “The Origins of Agriculture in the Near East”. Current Anthropology, No. 52(S4), Pp: S221–S235.
- Zeder, M. A. & Hesse, B., 2000, “The initial domestication of goats (Capra hircus) in the Zagros mountains 10,000 years ago”. Science, No. 287(5461), Pp: 2254–2257.