بررسی نقوش جانوری سفالینه های کهن شهر گرگان(جرجان) در دوران اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

2 کارشناس ارشد هنر اسلامی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

نقش مایه ها در هنر ایران حامل مفاهیم و مضامین مورد توجه مردم اعصار گوناگون بود هاند و تداوم در طراحی آن ها، تغییرات تصویری هر دوره را آشکار می سازد. یکی از مهم ترین نقوشی که همواره در ایران مورد توجه بوده و حتی با تغییر آیین نیز استفاده از آن ادامه یافته، آرایه های جانوری است که در غالب هنرهای مختلف مصور گردیده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقوش جانوری سفالینه های کهن شهر گرگان و تبیین تغییرات طراحی این دسته از نقوش در حد فاصل قرون اولیه اسامی تا پایان قرن هفتم هجری است. نتایج نشا نگر آن است که کیفیت ترسیم و طراحی نقوش جانوری گرگان، در ابتدا ادامه برخی سنت های هنری ایران باستان بوده که با مضامین اسامی پیوند خورده است.این امر خصوصاً در نوع پرداخت به جزییات مشهود است. اما با گذشت زمان و نزدیک تر شدن به سده های میانی، این سن تهای تصویری، دس تخوش تغییرات محسوسی از بعد طراحی و نحوه تزیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Animal Motifs of Ancient Potteries of Gurgan City (Jurjan) During Islamic Period

نویسندگان [English]

  • mohammad mortezaee 1
  • neda sedaghati zadeh 2
چکیده [English]

Motifs of Iranian art have always been a symbol of considered concepts and themes of people from different eras, and continuity in their design, reveals figurative changes of each period. Animal drawing, visualized in different types of art, was one of the most important motifs in Iranian art which has always drawn attention to itself and its utilization has not been stopped even after religious revolutions.
Present study deals with animal drawings of ancient Gurgan’s potteries and represents the variations of their designs during 1st A. H to 7th A. H.
Results show that the quality of drawing and designing of Gurgan’s animal motifs was initially the continuation of some of the artistic cultures of ancient Iran which has been bound to Islamic contents. This is more evident through the type of addressing the details. But as time passes and get closer to medial centuries, these cultural drawings, experienced considerable changes from designing and decorating techniques points of views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gurgan’s potteries
  • Animal motifs
  • First Islamic Centuries
  • Media Islamic Centuries