کلیدواژه‌ها = غار-دژِ اسپهبَدان
تعداد مقالات: 1
1. گاه نگاری غار-دژِ اِسپهبَدان بر اساس؛ پیشینه، وجوه تسمیه و دگرگونی هایِ کاربریِ

دوره 10، شماره 24، بهار 1399، صفحه 121-139

سامان توفیق؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ محمد مرتضایی