کلیدواژه‌ها = میراث طبیعی و میراث فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد یکپارچه در مدیریت و حفاظت میراث طبیعی و فرهنگی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 147-159

مریم کبیری هندی؛ افشین دانه کار