کلیدواژه‌ها = کاخها و دژهای ساسانی
تعداد مقالات: 1
1. ساخته های ساسانی در دل ا‎یرانشهر به روا‎یت متون تاریخی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-44

سعید علیتاجر؛ علی اکبری