نویسنده = امیر صادق نقشینه
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه پتروگرافی سفال عصر آهن غار هوتو

دوره 3، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 63-78

امیر صادق نقشینه؛ الناز حاتمی؛ هومن نیکروان متین


3. گورستان عصر آهن چنگبار

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 105-122

امیر صادق نقشینه؛ حسن طلایی؛ کمال الدین نیکنامی