نویسنده = یونس یوسف وند
تعداد مقالات: 2
1. شهر سیمره از شکل‌گیری تا انقراض (مطالعۀ عوامل مؤثر در مکان‌گزینی، گسترش و انقراض شهر سیمره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1399

یونس یوسف وند؛ فرشاد کرم‌زاده


2. کَلِک تَمِرخو؛ چهارتاقی نویافته از دوره ی ساسانی در غرب لرستان (طرحان)

دوره 9، شماره 21، تابستان 1398، صفحه 131-150

یونس یوسف وند؛ فرشاد میری