نویسنده = توفیق، سامان
تعداد مقالات: 2
1. گاه نگاری غار-دژِ اِسپهبَدان بر اساس؛ پیشینه، وجوه تسمیه و دگرگونی هایِ کاربریِ

دوره 10، شماره 24، بهار 1399، صفحه 121-139

سامان توفیق؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ محمد مرتضایی


2. دربندِ کُولا؛ آوردگاه راهبردی اسپهبدان تبرستان در برابر اعراب

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 123-140

سامان توفیق؛ بهمن فیروزمندی؛ محمد مرتضایی