کلیدواژه‌ها = الگوی استقراری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تحلیل الگوی استقراری دوره‌ی اشکانی حوضه‌ی آب‌ریز رودخانه‌ی لعل‌وار استان مرکزی

دوره 10، شماره 25، تابستان 1399، صفحه 113-136

سیده لیلا بنی جمالی؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ سید رسول موسوی حاجی؛ جواد علایی مقدم


2. گزارش مقدماتی بازنگری، بررسی و تحلیل الگوی پراکنش فرهنگ باکون در منطقه فارس

دوره 7، شماره 12، بهار 1396، صفحه 25-42

مریم معانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ احمد چایچی امیرخیز