کلیدواژه‌ها = هندسه
تعداد مقالات: 3
1. نظریه ای درباره انتظامهای هندسیِ معماری ایران

دوره 10، شماره 24، بهار 1399، صفحه 227-249

صاحب محمدیان منصور؛ هادی ندیمی؛ زهره تفضلی


2. تحلیل ریاضی کاربندی‌های ساده معماری ایران

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 201-220

حسن ریحانی همدانی؛ صاحب محمدیان منصور؛ وحید افشین مهر؛ محمد رضا بمانیان


3. بازخوانی تحلیل اصول هندسی و تناسب طلایی در مدرسه شوکتیه

دوره 5، شماره 9، پاییز 1394، صفحه 207-222

حسن هاشمی زرج آباد؛ محمد حسن ضیایی نیا؛ حمیدرضا قربانی