دوره و شماره: دوره 10، شماره 24، بهار 1399 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تطبیقی سفال‌ لپویی چهارمحال و بختیاری با شمال فارس بر اساس روش پتروگرافی

صفحه 7-26

مهدی علیرضازاده نودهی؛ محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده


12. نظریه ای درباره انتظامهای هندسیِ معماری ایران

صفحه 227-249

صاحب محمدیان منصور؛ هادی ندیمی؛ زهره تفضلی