کلیدواژه‌ها = عصر مفرغ
قبور چاله‌ای دوران فرهنگی مفرغ و آهن گورستان خانقاه

دوره 13، شماره 37، شهریور 1402، صفحه 201-175

10.22084/nb.2022.24771.2370

علی نویدگبلو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز افخمی


گاهنگاری عصر مفرغ جبهۀ شمالی البرز مرکزی با تکیه بر کاوش محوطۀ قلعه بن بزرودپی شهرستان بابل

دوره 12، شماره 32، تیر 1401، صفحه 103-134

10.22084/nb.2022.24603.2354

حسن فاضلی نشلی؛ مجتبی صفری؛ شیاخونگ وهو؛ هدایت کلواری جانکی؛ یودیت تومالسکی


مطالعۀ محوطه های حاشیۀ بیابان در عصر مفرغ

دوره 10، شماره 26، آذر 1399، صفحه 33-54

10.22084/nbsh.2020.20127.2015

مجتبی خوارزمی؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


بررسی متالوگرافی، ICP-OES و SEM-EDS سه شئ آلیاژیِ عصر مفرغ مکشوف از بخش جنوبی حوضه ی هلیل رود، جیرفت

دوره 6، شماره 10، فروردین 1395، صفحه 67-82

10.22084/nbsh.2016.1547

فاطمه یاوری؛ رحمت عباس نژاد؛ محمد مرتضوی؛ نادر علیدادی سلیمانی


طبقه بندی و تحلیل گونه شناختی سفال عصر مفرغ تپه گریران الشتر

دوره 5، شماره 8، فروردین 1394، صفحه 21-38

مهدی حیدری؛ خلیل الله بیک محمدی؛ ثروت ولدبیگی؛ سید مهدی حسینی نیا