کلیدواژه‌ها = عصر مفرغ
تعداد مقالات: 4
1. بررسی الگوهای استقراری عصر مس‌وسنگ و مفرغ در منطقه‌ی سرایان، خراسان جنوبی

دوره 10، شماره 24، بهار 1399، صفحه 27-46

بهرام عنانی؛ فرشید ایروانی قدیم


3. بررسی متالوگرافی، ICP-OES و SEM-EDS سه شئ آلیاژیِ عصر مفرغ مکشوف از بخش جنوبی حوضه ی هلیل رود، جیرفت

دوره 6، شماره 10، بهار 1395، صفحه 67-82

فاطمه یاوری؛ رحمت عباس نژاد؛ محمد مرتضوی؛ نادر علیدادی سلیمانی


4. طبقه بندی و تحلیل گونه شناختی سفال عصر مفرغ تپه گریران الشتر

دوره 5، شماره 8، بهار 1394، صفحه 21-38

مهدی حیدری؛ خلیل الله بیک محمدی؛ ثروت ولدبیگی؛ سید مهدی حسینی نیا