تعداد مقالات: 291
276. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر روند طراحی و نحو فضا در خانه‌های سنتی (نمونه موردی: خانه ادب سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

محیا قوچانی؛ محمد عربی


277. مطالعه نقش عوامل محیطی در توزیع استقرارهای ایلامی شهرستان اردل، با تأکید بر چشم انداز کارست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

علی اعراب


278. سفال عصر آهن در حوضه اترک میانی، شمال خراسان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

محسن دانا؛ علیرضا هژبری نوبری


279. ساختارشناسی آرایۀ لایه‌چینی و طلاکاری مربوط به دو پادشاهی دورۀ صفویه در عمارت چهل‌ستون قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

سیدمحسن حاجی سید جوادی؛ اصغر فهیمی فر؛ یاسر حمزوی


280. مطالعه خصوصیات بارز معماری و ساختاری در بنای موسوم به «خانه فرمانده قشون» ارگ بم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

افشین ابراهیمی؛ بهنام پدرام؛ سید محمد امین امامی


281. بررسی سفال اواخر عصر آهن در منطقه‌ی شمال‌غرب ایران با تکیه بر گونه‌ی سفالیِ موسوم به "سبک مثلثی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

عباس رزم پوش؛ کریم حاجی زاده باستانی؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی


282. معرفی و مطالعه تزیینات محراب گچبری بقعه بابافضل کاشانی در راستای دستیابی به تاریخ‌گذاری دقیق‌تر محراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

بهاره تقوی نژاد؛ احمد صالحی کاخکی


283. گاه نگاری غار-دژِ اِسپهبَدان بر اساس؛ پیشینه، وجوه تسمیه و دگرگونی هایِ کاربریِ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

سامان توفیق؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ محمد مرتضایی


284. مسجد تاریخی سنگ بست برگی نو از معماری غزنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

حسین عباس زاده؛ هایده خمسه؛ محمد مرتضایی


285. نظریه ای درباره انتظامهای هندسیِ معماری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

هادی ندیمی؛ زهره تفضلی؛ صاحب محمدیان منصور


286. بررسی و تحلیل سنگ نگاره‌های بروجرد، استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

موسی سبزی؛ اسماعیل همتی ازندریانی


287. نویافته‌هایی پیرامون باغ سلطنتی شاه‌اسماعیل صفوی و مناره‌های شمس تبریزی در خوی بر اساس منابع تاریخی، بقایای معماری و مطالعات استخوان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

رضا بایرام‌زاده؛ سیدحسین حسن زاده


288. تبیین مفاهیم و نمادهای اجتماعی (ساختار اجتماعی) عصر آهن؛ مطالعه موردی گورستان مسجد کبود تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

علیرضا هژبری نوبری؛ حسین ناصری صومعه؛ فاطمه مختاری پور؛ بهزاد مهدی زاده


289. عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری معماری پل‌های تاریخی ایران در مناطق ناهموار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

احد نژاد ابراهیمی؛ ائلناز نظرزاده عنصرودی؛ فرناز نظرزاده عنصرودی


290. تحلیل ساختارِ ارتباطی و کارکردی محوطه‌ی چیابور؛ استقرارگاهی از دوره‌ها‌ی اشکانی-ساسانی در دشت رومشگان، لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

فرشاد میری؛ رضا مهر آفرین؛ یونس یوسف وند


291. مقایسه‌ی تطبیقی سکه‌های پیش از تاج‌گذاری و پس از تاج‌گذاری نرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

آزاده حیدرپور؛ کتایون فکری پور؛ فریبا شریفیان