دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، آبان 1395 
گونه شناسی و طبقه بندی فرهنگ سفالی سیلک III6-7 در پرتو یافته های کارگاه جنوبی محوطه ی میمنت آباد

صفحه 57-74

10.22084/nbsh.2016.1739

روح الله یوسفی زشک؛ مجید ضیغمی؛ خلیل الله بیک محمدی؛ سعید باقی زاده؛ نسرین بیک محمدی؛ مهدی گلچه


مقایسه کتیبه نگاری دو مسجد: گوهرشاد و کبود

صفحه 191-206

10.22084/nbsh.2016.1748

سید مهدی حسینی نیا؛ امیر بهرامی؛ علی نوید؛ مهدی حیدری