موضوعات = تاریخ هنر
تعداد مقالات: 11
1. نمادشناسی و منشأیابی مضماین نقش گاو در سفالینه‌های نیشابور با اتکا بر متون تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

نسرین بیک محمدی


2. مطالعه آرایه‌های فلزی نصب شده بر درب بقعه سیدحمزه تبریز (با تأکید به آرایه های دوران قاجار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

اکرم محمدی زاده؛ محسن مراثی


3. خوانش ایکونوگرافیک عناصر بصری، حاکم بر نقوش سکه های دوره ایلخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

فتانه محمودی؛ هامون مهدوی


6. سازوکارِ تاریخی حفظ موقوفات در ایران

دوره 7، شماره 15، زمستان 1396، صفحه 239-257

فرهاد نظری؛ احمد صالحی کاخکی


9. بررسی تحلیلی نقش مایه‌ی شیر در آثار سفالی سده های پنجم تا هشتم هـ.ق

دوره 7، شماره 13، تابستان 1396، صفحه 207-224

قباد کیان مهر؛ علی سلمانی؛ ابوذر ناصحی؛ بشیر پور وقار


10. روش‌شناسی تطبیقی مطالعه هنر اسلامی ( با تاکید بر نمونه موردی محراب)

دوره 6، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 177-190

علی سلمانی؛ حمید رضا چتربحر


11. پژوهشی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران نمونه موردی: کردستان عراق

دوره 5، شماره 9، پاییز 1394، صفحه 125-144

زهرا پیشگامی فرد؛ محمد باقر قالیباف؛ کیومرث یزدانپناه؛ بهرام نصراللهی زاده