دوره و شماره: دوره 13، شماره 36، خرداد 1402 

مقاله پژوهشی

تپه قزانچی، سکونتگاهی از اوایل نوسنگی تا عصر مفرغ در دشت کرمانشاه

صفحه 7-33

10.22084/nb.2021.25051.2394

مرجان مشکور؛ حسین داودی؛ مرتضی جمالی؛ سونیا شیدرنگ؛ مارگارتا تنگبرگ؛ پانتلیتزا میلونا؛ فرهاد خرمالی؛ مرتضی رحمتی؛ ساناز بیضائی دوست؛ بابک مرادی؛ رویا خزائلی؛ هما فتحی


پیکرک‌های انسانی بدون‌ سر در دو مجموعۀ سنگ‌چخماق و زاغه

صفحه 35-57

10.22084/nb.2022.25313.2423

مرضیه زارع خلیلی؛ حامد وحدتی نسب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ باربارا هلوینگ


طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفال‌های ساسانی محوطۀ جهانگیر استان ایلام

صفحه 169-201

10.22084/nb.2021.22935.2233

میلاد باغ شیخی؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ لیلا خسروی؛ کمال الدین نیکنامی؛ علیرضا خسروزاده


تحلیلی بر سفالینه‌های دوران اسلامی قلعه یل‌سویی شهرستان گرمی، اردبیل

صفحه 203-236

10.22084/nb.2021.23789.2310

فریبرز طهماسبی؛ رضا رضالو؛ اردشیر جوانمردزاده؛ اسماعیل معروفی اقدم؛ سعید ستارنژاد


جایگاه نظریات مارکسیسم در تحلیل آغازشهرنشینی ایران

صفحه 385-411

10.22084/nb.2022.25567.2443

گودرز حدادی نسب؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری