دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، اسفند 1402 
نگاهی نو به یک سکۀ طلای شاپور اول ساسانی (حک. 241-272 م.)

صفحه 179-202

10.22084/nb.2023.25347.2435

محمدجعفر اشکواری؛ سید علی علوی نیا ابرقویی؛ امیرحسین ابوالحسنی جبلی


گونه‌شناسی درب‌های سنتی شهر تاریخی ماسوله

صفحه 297-326

10.22084/nb.2023.26287.2486

سعید حسن پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری