دوره و شماره: دوره 13، شماره 37، شهریور 1402 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر رویدادهای اقلیمی بر معیشت جوامع میان‌سنگی و نوسنگی پیرامون دریای کاسپی

صفحه 7-33

10.22084/nb.2023.27800.2590

شکیبا رستمیان عمران؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ سید کمال اسدی اُجایی


مطالعۀ پتروگرافی سفال‌های مس‌وسنگ جدید و مفرغ قدیم تپه گوراب ملایر

صفحه 127-147

10.22084/nb.2022.24208.2330

پرستو مسجدی؛ مصطفی خزایی؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ علی خاکسار