دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، بهار 1397 

مقاله پژوهشی

1. چاه جم، محوطه ی پارینه سنگی در جنوب دامغان

صفحه 7-26

حامد وحدتی نسب؛ سید میلاد هاشمی


3. تحلیل گاهنگاری و روند تحول دوران روستانشینی در دشت پتک موسیان، دهلران

صفحه 43-62

شقایق هورشید؛ رحمت عباس نژاد؛ حسن فاضلی نشلی؛ حمیدرضا ولی پور


8. معماری مگارون در آناتولی

صفحه 145-164

سید محمدرضا آل احمد؛ فرشید ایروانی قدیم


12. معرفی و مطالعه‌ی سفال «آبی و سفید» با نقش چهارباغ در مجموعه‌ی ارگ بم

صفحه 223-239

اسدالله جودکی عزیزی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ افشین ابراهیمی