دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، بهار 1396، صفحه 1-259 

مقاله پژوهشی

1. بررسی باستان‌شناختی تپه‌گریاشان سنندج براساس مدارک و شواهد سطحی

صفحه 9-24

محمدابراهیم زارعی؛ سیروان محمدی قصریان؛ محمد عبدالله پور


3. لایه نگاری تپه نمشیر در بانه: محوطه ایی در غرب ایران

صفحه 43-62

امیر ساعدموچشی؛ مرتضی زمانی دادانه؛ محسن قاسمی؛ زاهد کریمی


8. کاوش در تل گپ کناره مرودشت، فارس

صفحه 133-150

مرتضی خانی پور؛ رضا نوروزی؛ رضا ناصری؛ زینب قاسمی


9. مروری بر مطالعات الیمایی

صفحه 151-174

یعقوب محمدی فر؛ علیرضا خونانی