موضوعات = باستان شناسی
تعداد مقالات: 144
1. مهر استوانه‌ای تپه کیدان؟ یک صحنه‌ی نبرد بین‌النهرینی در شرق زاگرس مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

علی خایانی


2. مطالعه باستان سنجی سفال های گورستان عصر مفرغی کِشیک نیکشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

یاسین صدقی؛ مهدی رازانی؛ محمد حیدری


3. بررسی و تحلیل ماهیت کاربری معماری دستکند اِمامزاده مَعصوم شهرستان مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سعید ستارنژاد؛ حسین ناصری صومعه؛ اسماعیل معروفی اقدم


4. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه شهر تئودوسیوپولیس در روابط ایران و بیزانس در دوره ساسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

پرویز حسین طلائی


5. نشانه شناسی نقوش سرسنجاق های عصر آهن زاگرس مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

رضا افهمی؛ محمد حسن سالک اکبری؛ علیرضا هژبری نوبری


6. بررسی سیر تحولی کتیبه‌نگاری بناهای سلطنتی از اواخر دوره ایلخانی تا اوایل صفوی در نگاره‌های سه نسخه شاخص شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مریم صالحی کیا؛ میترا شاطری


7. بررسی نقشِ وقف در توسعه و رشد فضاهای شهری در دوره قاجار (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

محمدابراهیم زارعی؛ یداله حیدری باباکمال


8. معرفی ضرابخانه‌های مسکوکات اسکندر در موزه فلک‌الافلاک خرم‌آباد، لرستانAn Introduction of Alexander Issues’ Mints at the Falak-Ol-Aflak Museum (Khorram Abad-Luristan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سهیلا هادی پور؛ بیتا سودایی


9. مسجد تاریخی سنگ بست برگی نو از معماری غزنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

حسین عباس زاده؛ هایده خمسه؛ محمد مرتضایی


10. درآمدی بر مطالعات باستان جانورشناختی دوران اسلامی در شهر کهن نیشابور تا سده هفتم هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

رویا خزائلی؛ مرجان مشکور؛ هایده لاله؛ آزاده محاسب


11. تأملی در کاربری برخی عناصر داخلی نیایشگاه‌های دوره‌ی ساسانی: منطبق سازی یافته‌های نواحی شرقی فارس و غرب کرمان با شواهد باستان‌شناختی مناطق غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

علیرضا زبان آور؛ محمد مرتضایی؛ رضا شعبانی


12. واکاوی باستان‌شناسانه سلاح‌های سرد با تیغه‌ی کوتاه (خنجر، کارد و پیش‌قبض) در دوره‌ی قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

پرستو قاسمی؛ میترا شاطری؛ عباسعلی احمدی


13. نمونه‌برداری روشمَند و تحلیل دست‌ساخته‌هایِ محوطه‌یِ پارینه‌سنگی تالیوَن سومار- کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سعید منصوری؛ حامد وحدتی نسب؛ سامان حیدری گوران


14. بررسی عمارت موسوم به "سپهر برین" در دشت سلطانیه براساس منابع تاریخی و اسناد تصویری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مهسا فیضی؛ هایده لاله؛ فیروز مهجور


15. مطالعه و تحلیل سکه های مکشوفه از محوطه ولیران دماوند

دوره 9، شماره 21، تابستان 1398، صفحه 115-129

محمدرضا نعمتی؛ فریبا شریفیان؛ علی صدرایی


19. بررسی تاریخی و باستان شناختی قلعه کهنه ی کرمانشاه

دوره 9، شماره 21، تابستان 1398، صفحه 209-225

محمد ابراهیم زارعی؛ مریم دهقان


21. منشأیابی ابزارهای ابسیدینی محوطه های پیش ازتاریخ دشت خوی براساس آنالیز فلورسانس اشعه ی ایکس (XRF)

دوره 9، شماره 21، تابستان 1398، صفحه 41-60

اکبر عابدی؛ رعنا بهره مندی پورفرد؛ افراسیاب گراوند؛ فاطمه ملک پور؛ مهدی رازانی


24. کَلِک تَمِرخو؛ چهارتاقی نویافته از دوره ی ساسانی در غرب لرستان (طرحان)

دوره 9، شماره 21، تابستان 1398، صفحه 131-150

یونس یوسف وند؛ فرشاد میری


25. مطالعة پراکنش جغرافیایی پیکرک‌های انسانی نشسته در دورة نوسنگی خاورنزدیک

دوره 9، شماره 21، تابستان 1398، صفحه 7-22

مرضیه زارع خلیلی؛ حامد وحدتی نسب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ باربارا هلوینگ