موضوعات = باستان شناسی
تعداد مقالات: 173
2. مقایسه کانی‌نگاری سفال دوره مس‌سنگ میانی زاگرس مرتفع با مناطق خوزستان و فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22084/nbsh.2020.20007.2006

فاطمه حاجی نوروزی؛ محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده


3. مطالعه کارکرد معماری و گونه‌شناسی قلعه‌های دستگردان طبس در دوره اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/nbsh.2020.21027.2082

محمدابراهیم زارعی؛ بهرام عنانی؛ خدیجه شریف کاظمی


4. بازسازی نظام تولید دست‌افزار سنگی در ادوار پساپارینه‌سنگی جنوب‌شرق دریای مازندران؛ مطالعه موردی محوطه پنج‌برار رستمکلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/nbsh.2020.21362.2109

حسین رمضان پور؛ کمال الدین نیک نامی؛ سجاد علی بیگی


5. یافته‌های شیشه‌ای مناطق کوهستانی خوزستان در دوره اشکانی (الیمایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/nbsh.2020.20673.2057

مسلم جعفری زاده؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ مجید سروش


6. بررسی لعاب و ساختار پوششی تعدادی از سفالینه‌های ارگ تاریخی بم با استفاده از روش طیف سنجی میکرو رامان و فروشکست القایی لیزری (LIBS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22084/nb.2020.21472.2123

نازلی دارخال؛ جاسم فروزنده؛ شیبا خدیر؛ افشین ابراهیمی؛ سید حسن توسلی


7. سنت تدفین زردشتیان در سده‌های میانۀ اسلامی بر اساس کاوش باستان‌شناسی در تپه قلعه خلچان تفرش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22084/nb.2020.20657.2056

مهدی موسوی نیا؛ اسماعیل شراهی؛ محمد مرتضایی


8. تحلیل باستان شناختی سکه‌های دوره الیمایی در بازه زمانی(85 ق.م –224 م )، با رویکرد سیاسی و اقتصادی، بر اساس آنالیز عنصری سکه‌ها : طیف سنجی به روشPIXE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22084/nbsh.2017.5456.1226

بهزاد حسینی سربیشه؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ علیرضا هژبری نوبری


9. گزارش مقدماتی فصل نخست کاوش باستان‌شناختی گورستان سَرند -دغدغان آذربایجان‌شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22084/nb.2020.22518.2203

سعید ستارنژاد؛ حسین اسماعیلی عتیق؛ محمد رحمت پور؛ جواد ژاله اقدم؛ محسن توحیدی


10. مطالعۀ باستان شناختی نقوش الهه آناهیتا بر روی گچبری دوره ساسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

10.22084/nb.2021.23016.2243

محمد اقبال چهری


11. توصیف وتحلیل ساختار و عناصرمعماری دسکره گوریه، ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22084/nb.2021.23605.2295

لیلا خسروی


12. مطالعه نقوش تزیینی آجری بناهای قاجار و پهلوی در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22084/nb.2021.23476.2282

زینب عابدیان جلودار؛ علیرضا شیخی


13. بنای موسوم به «تپه‌زاغه» در شهرستان رومشکان (استان لرستان)؛ کاخ یا کاروانسرا؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22084/nb.2021.22295.2192

یونس یوسف وند؛ احمد پرویز؛ فرشاد میزی


14. درک مقدماتی تحولات و الگوی استقراری دوره مفرغ جدید حوضه کشف‌رود(دشت مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22084/nb.2021.22189.2183

حسن باصفا؛ محمد صادق داوری


15. بررسی و مطالعه آرایه سنگ قبرهای قبرستان قاجاری شیخ وسو روستای ترجان سقز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22084/nb.2021.21243.2103

اسماعیل سلیمی؛ جمیله صلح جو؛ ابوبکر عبدالله پور


16. مطالعات آزمایشگاهی، تحلیل داده‌ها و شناسایی فرآیند تولید در اشیاء آلیاژ مس متعلق به محوطه‌های عصرآهن ورکبود و مارلیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22084/nb.2021.21607.2137

ریحانه رجبیان؛ امید عودباشی؛ داود آقا علی گل؛ lمرتضی حصاری


17. تپه پهلوان؛ محوطه‌ای از دوران نوسنگی جدید و مس‌سنگی انتقالی در شمال‌شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22084/nb.2021.21466.2122

محمد حسین عزیزی خرانقی؛ افشین اکبری؛ مرجان مشکور؛ سپیده جمشیدی یگانه


18. مطالعه اولیه دست افزارهای سنگی محوطه‌های دوره مس‌سنگی در غرب استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22084/nb.2021.21056.2278

حمید حریریان


19. بررسی وضعیت دشت فراهان در دوران ساسانی بر اساس مطالعات باستان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.23606.2296

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهر آفرین


20. نهر ولاش؛ پروژۀ توسعۀ اقتصاد کشاورزی دشت زهاب در دورۀ ساسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.23518.2288

سجاد علی بیگی


22. بررسی و تحلیل سازه ی معماری گور مقبره ایی ایلخانی تپه نور –(سلطانیه زنجان) بر اساس کاوش های باستان شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.23345.2284

مژگان رستمی؛ عبدالرضا مهاجری نژاد؛ اردشیر جوانمردزاده؛ فردین عینی


23. پویایی اجتماعی و اقتصادی کرمان در جنوب‌شرق ایران؛ بر پایه متون تاریخی و یافته‌های سفال دوران اسلامی در محوطه قلعه‌دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.23260.2262

ساره طهماسبی زاده؛ مریم محمدی؛ سعید امیرحاجلو؛ رضا ریاحیان گهرتی


24. آگاهی‌هایی نو درباره پلکان سنگی قلعه‌سنگ سیرجان؛ بر پایه نتایج کاوش باستان‌شناسی و منابع تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.22402.2196

سعید امیرحاجلو؛ سارا سقائی


25. پژوهشی در تاریخ تجارت دریایی ایران و چین نمونه مطالعاتی: بندر تاریخی نجیرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.21925.2156

حسین توفیقیان